PIN Soft world Srpski

Proizvodi

Kategorije proizvoda

Pasivna mrežna oprema
Oprema za nadzor
Sport i rekreacija

Software > Software OEM

Proizvodač Model Naziv artikla Lager Cena [RSD]
Microsoft P73-06595 WinSvrStandard 2012 x64 English 1pkDSP OEI 2CPU/2VM Additional Lcns
133.000,00
Microsoft G3S-01299 Win Svr Essentials 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-2CPU
57.847,68
Microsoft G3S-01045 Win Svr Essentials 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 1-2CPU
57.661,82
Microsoft G3S-00716 Win Svr Essentials 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 1-2CPU
63.067,62
Microsoft 4YR-00181 Win Pro GGK 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
29.326,44
Microsoft 4YR-00273 Win Pro GGK 10 Win32 Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
29.326,44
Microsoft 4YR-00286 Win Pro GGK 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
29.326,44
Microsoft 4YR-00238 Win Pro GGK 10 64Bit Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
29.326,44
Microsoft 4YR-00257 Win Pro GGK 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
29.326,44
Microsoft FQC-06931 Win Pro 8.1 x64 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
26.300,00
Microsoft FQC-06949 Win Pro 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
26.300,00
Microsoft FQC-06969 Win Pro 8.1 x32 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
26.300,00
Microsoft FQC-06987 Win Pro 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
24.596,37
Microsoft FQC-08289 Win Pro 7 SP1 64-bit English 1pk DSP OEI DVD LCP
26.300,00
Microsoft FQC-08279 Win Pro 7 SP1 32-bit English 1pk DSP OEI DVD LCP
26.300,00
Microsoft FQC-08950 Win Pro 10 Win32 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
24.596,37
Microsoft FQC-08969 Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
24.596,37
Microsoft FQC-08910 Win Pro 10 64Bit Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
24.596,37
Microsoft FQC-08929 Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
24.596,37
Microsoft L3P-00057 WinHome GGK 10 Win32 Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft L3P-00075 WinHome GGK 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft L3P-00015 WinHome GGK 10 64Bit Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft L3P-00033 WinHome GGK 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft KW9-00167 Win Home 10 Win32 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
19.109,49
Microsoft KW9-00185 Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
19.109,49
Microsoft KW9-00121 Win Home 10 64Bit Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
19.109,49
Microsoft KW9-00139 Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
19.109,49
Microsoft 44R-00165 Win GGK 8.1 x64 Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft 44R-00183 Win GGK 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft 44R-00205 Win GGK 8.1 x32 Serbian Latin 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft 44R-00223 Win GGK 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP ORT OEI DVD
19.866,30
Microsoft P73-07807 Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core
192.434,67
Microsoft P73-07788 Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
128.349,54
Microsoft P73-07232 Windows Svr Std 2016 English 1pkDSP OEI 4Cr NoMedia/NoKey(POSOnly)AddLic
28.915,31
Microsoft P73-07132 Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core
174.759,11
Microsoft P73-07113 Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
116.224,61
Microsoft P73-06229 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 4CPU/4VM
248.600,00
Microsoft P73-06165 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM
104.602,90
Microsoft P71-09042 Windows Svr Datacntr 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core
1.179.550,35
Microsoft P71-09023 Windows Svr Datacntr 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
786.366,90
Microsoft P71-08729 Windows Svr Datacntr 2016 English 1pk DSP OEI 16Cr NoMedia/NoKey AddLic
785.103,66
Microsoft P71-08670 Windows Svr Datacntr 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 24 Core
1.177.655,49
Microsoft P71-08651 Windows Svr Datacntr 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core
785.103,66
Microsoft P71-07714 Windows Svr Datacntr 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2 CPU
809.407,00
Microsoft R18-05867 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
31.816,22
Microsoft R18-05829 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
24.042,94
Microsoft R18-05848 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL
6.327,09
Microsoft R18-05810 Windows Server CAL 2019 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL
4.809,19
Microsoft R18-05244 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
28.830,91
Microsoft R18-05206 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
21.803,38
Microsoft R18-05225 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL
5.766,18
Microsoft R18-05187 Windows Server CAL 2016 English 1pk DSP OEI 1 Clt Device CAL
4.360,68
Microsoft R18-03755 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL
25.912,08
Microsoft R18-03683 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt Device CAL
21.803,38
Microsoft R18-03737 Windows 2012 User CAL 1 Clt 1pk OEM
6.000,00
Microsoft R18-03665 Windows 2012 Device CAL 1 Clt 1pk OEM
4.700,00
Microsoft WN7-00596 Win 8.1 x64 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
18.100,00
Microsoft WN7-00614 Win 8.1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
18.100,00
Microsoft WN7-00640 Win 8.1 x32 Serbian Latin 1pk DSP OEI DVD
18.100,00
Microsoft WN7-00658 Win 8.1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD
18.100,00
Microsoft 6PC-00020 GGK-Win Pro 7 32-bit/x64 SP1 English Legalization OEM DVD
29.326,44
Microsoft 5MC-00005 GGK-Win Home Basic 7 SP1 32-bit Serbian Latin Legalization DSP OEI DVD
15.893,04
↑ Početak stranice