PIN Soft world Srpski

O NAMA

Kompanija PiN Computers se bavi distribucijom informatičke opreme i potrošačke elektronike, kao i pružanjem dodatnih usluga, pre i nakon same prodaje. Sedište firme je u Novom Sadu, gde je i osnovana 1997. godine, a značajnu ulogu u poslovanju ima i ogranak u Beogradu.

Kao distributer, zajedno sa svojim poslovnim partnerima, pomažemo krajnjim kupcima da izaberu proizvod u potpunom skladu sa svojim željama i potrebama. Trudimo se da maksimalno koristimo sve kanale distribucije, ali tako da uvažavamo njihove specifičnosti. Shodno tome formiramo svoju ponudu, kako u pogledu izbora proizvoda i njihovih cena, tako i u pogledu vremena i načina isporuke, te dalje logističke i servisne podrške.

Naš stručni tim je na raspolaganju klijentima, uz zadatak da se svi njihovi zahtevi reše na najefikasniji način, u najkraćem mogućem roku, na obostrano zadovoljstvo.

Poslovni proces u našoj kompaniji je zaokružena celina, korišćenjem sopstvenih resursa kako u oblasti same distribucije, tako i servisiranja i logistike.

Sama delatnost PiN Computersa daje nam mogućnost da on line poslovanje maksimalno koristimo, pružajući klijentima izuzetno efikasnu podršku kao i zavidnu količinu informacija preko specijalizovanog partnerskog portala.

PiN Computers je od osnivanja gradio svoju poziciju na tržištu oslanjajući se na činjenicu da uspeh preduzeća zavisi od talenta, veština i stručnosti zaposlenih i njihove sposobnosti da funkcionišu kao tim usmeren ka ostvarenju vizije.
MISIJA-Naša misija je da ispunjavamo ali i utičemo na zahteve tržišta...

VIZIJA-Naša vizija je da budemo dominantan distributer ...